Despre noi

De 18 ani reprezentam interesele învatamantului particular!

Site in construcite!

Uniunea Națională pentru Dezvoltarea Învățământului Privat Preuniversitar din Romania - UNDIPPR este singura uniune profesionala a instituțiilor de învățământ privat preuniversitar din Romania. A luat ființă in anul 2000 si numără aproximativ 500 membri, fundații si asociații educaționale in cadrul cărora activează instituții de învățământ privat de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal si postliceal dintr-un total de 1365 instituții autorizate si acreditate la nivel național. Uniunea a militat activ pentru susținerea învățământului privat preuniversitar, propunând masuri legislative, contribuind la elaborarea legilor educației si la implementarea acestora, inclusiv a finanțării de baza. Uniunea este implicata activ in monitorizarea activității instituțiilor de învățământ privat prin organizarea la nivel regional, sub directa coordonare a organului de conducere, Consiliul Director, format din 8 vicepreședinți regionali si președinte si își desfășoară activitatea in teritoriu prin intermediul consfătuirilor de lucru periodice in fiecare din cele 8 regiuni cu participarea inspectorilor școlari pentru învățământ privat din Inspectoratele Școlare Județene si atunci când este posibil cu participarea Inspectorului General pentru Învățământ Privat din Ministerul Educației Naționale.